Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘amazonas’ Category

Fick just syn på en liten notis om de isolerade ursprungsbefolkningarna i Ecuador i vilken man kortfattat försökt beskriva problematiken med ”multinationella intressen” – dvs. olja och dess kamp för överlevnad. Inte helt ovesäntlig läsning. Läs den här.

Varför är nu detta intressant? Jo, det har nu gått lite över ett år sedan konfrontationen i Bagua, norra Peru. Det blev en himla uppståndelse när Garcías regering beslöt sätta hårt mot rebelliska ursprungsbefolkningar i peruanska amazonas. För ett år sedan kunde man hoppas på en förändring i folks medvetande om problematiken med vår livsstil och hur våra val påverkar helt oskyldiga människor genom att ödelägga naturen och de livsnödvändiga förutsättningarna för deras sätt att leva. Det var då det. Tyvärr har det inte skett så mycket. Trots AVATAR, som på ett alldeles lysande sätt beskriver vad som sker i amazonas, och alla de människoliv som spilts runt om i världen på grund av oljan tänker vi mest på räntan, lågkonjunkturen och finanskrisen i Grekland, för att nämna några exempel.

Vad har hänt i Peru då? Ja, business as usual verkar det som… Läs själva. Som ett kvitto på att ovilja kommer nu nästa katastrof. Denna gång ett oljeutsläpp i marañon som regeringen verkar tämligen ointresserad av att ta tag i.

Till skillnad från avskogning, glaciärsmältning och andra miljöskador har ekonomin relativt liten påverkan på vår långsiktiga välfärd. Det är konstigt att det skall vara så svårt att få fram det budskapet. Det är inte bara politiker som måste dra åt samma håll. I slutändan är det du, jag och alla andra individer tillsamans som förbrukar allt mer resurser i ökande takt vilket urholkar grunden vi står på.  Tillsammans kan vi skapa en bättre värld genom att vara medvetna om vad våra val medför i form av resursförbrukning, miljöförstöring och påverkan på andra människor. Genom att aktivt välja bort de produkter som skapats med tvivelaktiga metoder hjälper vi dem som har det svårt att själva göra sin röst hörda.

Sen finns det initiativ som spontant låter bra, men vid närmare eftertanke är minst sagt tvivelaktiga. Ett sådant, med stort varningstecken, är Ecuadors Yasuní-ITT. Det kan mest liknas vid ett förtäckt hot mot den rikare delen av världen. Betänk att denna regering inte ens erkände existensen av den ursprungsbefolkning de säger sig vilja skydda för bara några år sedan. Inte bra.

Ett annat projekt som har fått stort internationellt genomslag är FNs REDD initiativ. Det är lovvärt, men har potential att förvärra problemen med skogsmaffior, markhandel och avskogning på många sätt om det fortsätter på den anslagna vägen. Varför? Det tycker jag ni som läser detta ska fundera på

Annonser

Read Full Post »

Ja, vad ska man säga om mäniskans egensinne, destruktivitet och kortsiktighet egentligen. Det verkar som det inte spelar någon roll vad man säger. Det gör ändå ingen skillnad. Alla varelsers och organismers öden avgörs av möjligheten att tjäna pengar, och det fort. Ju snabbare och smärtfriare desto bättre (smärtfritt har här en synnerligen subjektiv innebörd). Jag menar, finns det något bättre än ekonomisk tillväxt???

Vårt begär och omättlighet tär på jordens resurser snabbare än de flesta av oss vill erkänna eller acceptera det mentalt. Det är visserligen begripligt. Om man ständigt ältade all världens misär skulle man nog ganska omgående drabbas av en kronisk depression större än hela nordkalotten…

Men det är inte fel att reagera och engagera sig. Tvärtom är det nödvändigt ibland. Ett av de första miljösynder som engagerade allmänheten här i Sverige (bortsett från pandan) var skövlingen av regnskogen. Jag kommer ihåg att världsnaturfonden på 80-talet samlade in pengar till att köpa regnskogsmark och försökte indoktrinera oss små telningar som inte lärt oss tänka kritiskt än i sin kampanj. De hade nog de bästa av intentioner. Men hur mycket regnskogsmark har de egentligen räddat från fördärvet sedan dess?

Ja, alla som likt mig har levt och rört sig i den del av amazonas där människan möter naturen vet nog att problematiken är mer komplicerad än WWF gjorde sken av under sina regnskogskampanjer. Dessutom har inte skövlingen avtagit, utan den har konstant ökat och takten har aldrig varit högre än nu! Inget tyder heller på att denna trend skall vända…

Själv har jag levt bland både vanliga bybor och urinvånare i nordöstra Peru och sett hur skogsskövlingarna påverkat klimatet och hur detta område som för bara några år sen var orörd regnskog nu liknar stäppmark och helt förlorat allt potential, både som produktiv mark och för turism. Korruption och laglöshet inom de flesta samhälleliga funktioner och maffialiknande strukturer inom träindustrin förvärrar bara problemen.

Till detta kommer nu den Peruanska statens minst sagt ambitiösa program att sälja ut de tillgångar på fossila bränslen som finns i landet. Detta initiativ har passerat i princip obemärkt hos oss, men för alla som har något som helst intresse av att bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer bör detta väcka en stark oro.

Peru är nämligen det land med den största biologiska mångfalden på jorden, med ett okänt antal oupptäckta och mängder med endemiska arter. Alla dessa hotas i princip av denna senfödda oljeboom. I Januari i år var jag inne på petroperus hemsida för att se hur illa det verkligen var ställt. Vad jag fick se då gjorde mig förskräckt. De hymlar inte med sina framsteg. Så här såg läget ut då — —>

<— — Idag, tre månader senare ser det ut så här… De gröna områdena är områden som är lotter med färdiga kontrakt, i de oranga pågår förhandlingar och de gula är områden tillgängliga för alla att lägga anbud på. Och med alla menas ALLA… Detta har förvandlat peru till ett äkta eldorado för multinationella oljeprospektörer. (el dorado ligger för övrigt i lott nr. 125) Det syns tydligt på vad som skett mellan januari och april 2008. Jämför bara de två kartorna med varandra… Det vita området mellan kusten och djungeln är anderna där de geologiska förutsättningarna för oljeutvinning inte existerar… annars skulle nog de vara utsålda likväl.

Att detta kan fortgå i det tysta är en stor skandal, men inget förvånande med tanke på de ekonomiska intressen som ligger bakom och den korruption som genomsyrar många ansvariga institutioner.

En av jordens absolut mest orörda platser med en biologisk mångfald utan jämlike ligger i södra Peru i nationalparken Manú i regionen Madre de diós. Detta område kallas för Candamo. 1996 hotades det av oljeexploatering, men räddades i sista stund, bland annat tack vare en briljant dokumentärfilm med tre infördingar som reser upp längs floden och visar dess värde på ett genialiskt sätt. Detta fick till följd att stora delar av området förklarades fridlyst…

…fram till förra året. Då fick politikerna i Lima idéen att de kunde reducera Candamo med 20 % och utvinna olja mitt inne i reservatet! Som tur är har frivilligorganisationer och engagerade personer världen över fått en ökad makt genom internet. Tack vare namninsamlingar och påtryckningar från MÅNGA håll övergavs förslaget. Förhoppningsvis får vi behålla denna pärla några hundra år till.

Detta är dock bara ett exempel på vad som kan ske, både negativt och positivt. Det negativa är givetvis att man över huvud taget överväger att utvinna naturresurser i dessa miljöer. Det positiva är att vi kan göra skillnad: du, jag och alla andra, bara vi går ihop och gör våran röst hörd! Än finns det tid. Det finns många som kämpar i tystnad för att de inte vet hur de skall göra sin röst hörd.

Just nu kämpar en hel stad i norra Peru mot oljeexploateringen i bergen varifrån de får allt sitt dricksvatten. Staden kallas tarapoto och ligger naturskönt på sluttningen till cerro escalera, vilken redan sett betydande miljöförstöring i form av skogsskövling. Detta har lett till klimatförändringar och vattenbrist. Nu är befolkningen, på goda grunder, oroade för att eventuell oljeprospektering skall förvärra situationen.

Eftersom cerro escalera, i likhet med större delen av amazonas, inte är något naturreservat är nyhetsvärdet nära noll. Ingen utanför Tarapoto har i princip hört om vad som sker i lott 103, eller bryr sig om det. Detta trots att skogarna i norra Perus höglandsdjungel innehåller lika mycket okända och endemiska arter som alla andra skogar i Peru. Jag tycker att det gått för långt, men känner mig lika maktlös som Tarapotos befolkning. Jag gör dock vad jag kan. Jag skriver under namninsamlingar. Jag berättar vad jag vet. jag letar upp mer information om det som intresserar mig. Får jag chansen att göra skillnad skall jag inte låta den gå förlorad.

Finns det något du brinner för? Engagera dig. Gå gärna in på the petitionsite och leta upp det ämne som engagerar dig. Gör din röst hörd och engagera dig i vardagen för att rädda vår värld.

Allt du gör har betydelse. Glöm aldrig det

Read Full Post »